WPF na BMGF Watembelea wafugaji wadogo Morogoro

Wafanyakazi wa Silverlands wakiongozwa na Meneja wa Masoko Mwanamvua Ngocho 

Katika Picha ya Pamoja na wageni kutoka Shirika la ndege wanaofugwa duniani

World Poultry Foundation na Bill & Melinda Gates Foundation wakiwa na Kitengo Mama pamoja na wafugaji wadogo walioko chini ya mradi wa kuongeza kuku walioboreshwa Africa(APMI) Mjini Morogoro.

WPF na BMGF walipata muda wa kuwatembelea wafugaji wadogo pamoja na Kitengo Mama 

ili kuwezaa kujionea uboreshaji wa lishe katika kaya kwa kuongeza uzalishaji wa nyama ya kuku na mayai.

Wanatarajia kuona matokeo mazuri ya uzalishaji wa nyama na mayai ambayo yataliwa na familia haswa watoto wadogo.

Usugu wa dawa za tiba ni mojawapo ya matishio makubwa ya afya, usalama wa chakula na
maendeleo kwa sasa.
Hali hii ina uwezo wa kumpata mtu yeyote, wa umri wowote ikiwemo vituo vya afya, mifugo na
mashirika ya kilimo.
Hali hii haimaanishi mwili unakataa kutibika na dawa za antibaiotiki ila kwamba bakteria
wanaataa kufa kwa dawa zilizotengenezwa kwa ajili ya kuwaua. Magonjwa mengi kama
kikohozi, kifua kikuu, kisonono, typhoid na magonjwa yatokanayo na mchafuko wa tumbo
yamezidi kuwa magumu kutibika kwani dawa zilizotengenezwa kutibia hazifanyi vizuri kwa sasa.
Kutoka kwenye mifugo, tunapata tatizo la usugu wa dawa za antibaiotiki baada ya kula mifugo
au mazao ya mifugo yenye mabaki ya dawa za antibaiotiki kutoka kwenye mifugo;
- Iliyofanyiwa matibabu kabla ya kumaliza muda wa matazamio.
- Inayolishwa viwango vidogo vya dawa za antibaiotiki kwenye chakula chao cha kila siku /
kila mara.
Matumizi mabaya / hovyo ya dawa za antbaiotiki kwa wanyama na mifugo yamechangia sana
ongezeko kubwa la tatizo hili.
“Kukosekana kwa dawa bora za antibaiotiki ni muhimu sawa na tishio la ulinzi wa afya ambao ni
sawa na mlipuko wa ghafla wa ugonjwa mbaya”, amesema Dr. Tendros Adhanom Ghebreyesus,
Mkurugenzi Mkuu wa Shirika la Afya La Dunia (WHO).
Usugu wa Dawa za Antibaiotiki hupelekea wagonjwa kukaa hospitalini muda mrefu, gharama
kubwa za matibabu na ongezeko la vifo. Dunia inakaribia kuishiwa na dawa za tiba kwani ni
dawa chache sana ambazo zipo kwenye hatua za utayarishaji ambazo zitaweza kukabiliana na
tatizo hili.
Lishe bora, mpango mzuri wa kinga kama chanjo bora kwa wakati, pamoja na usimamizi bora
wa shamba vitapunguza na kisha kudhibiti tatizo hili la usugu wa dawa.
Vita hii ni halisi, ni ya kwetu wote na ushindi unaanza na wewe.
Kwa pamoja tujitahidi kutengeneza mazingira mazuri ya afya kwa ajili ya vizazi vijavyo.